Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANTALYA / KONYAALTI - Halk Eğitimi Merkezi

Hizmet Standartımız

Hizmet Standartımız

KONYAALTI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

S.N

HİZMET ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

HİZMET VEREN GÖREVLİ

1

Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına

Kayıt Kabul İşlemi

1-Form dilekçe2-nüfus cüzdanı (TC.Kimlik Numaralı) 3- Açılacak kursun özelliğine göre öğrenim belgesi (Yabancı uyruklularda mülki amir onayı.)

10 DAKİKA

Müdür Yardımcıları

Ali Rıza İLHAN

2

Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Ön Kayıt Yaptırana, Kurs Açılacak Sayıya Ulaşılmaması Halinde Bilgi Verilmesi

Aynı eğitim programını talep eden 12 kişinin isim listesi. (Okuma ve yazma kursları ile unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları kurslarında sayı aranmaz.)

Dilekçe

1 GÜN

Müdür Yardımcıları

Ali Rıza İLHAN

3

Usta Öğretici Müracaatı

1-Form Dilekçe 2- Nüfus cüzdanı

3-Diploma/alanında öğreticilik yapabileceğine dair öğrenim belgesi

5 GÜN

Müdür Yardımcıları

Ali ACAR

4

Özel mevzuatı olan kurslara müracaat (Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi ile Direksiyon Eğitimi Dersi Öğreticisi Kursu.) (MTSK (Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu) Sınav Sorumlusu Yetiştirme Kursu) ve (Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğretici Yetiştirme Kursu)

a) Trafik Ve Çevre Bilgisi Dersi Usta Öğreticiliği Kursuna Başvuru Şartları: 1-Başvuru formu. 2-En az bir yıllık B,C,D veya E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. 3-Yüksek öğrenim mezunu olmak. 4-Banka dekontu.

b) Direksiyon Eğitimi Dersi Öğreticiliği Kursuna Başvuru Şartları: 1-Başvuru formu. 2-Öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak. 3 yılı dolmuş, 4. yıldan gün almış olması gerekir.) 3-En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak, (Lise veya dengi okul) 4–Banka dekontu.

c) MTSK (Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu) Sınav Sorumlusu Yetiştirme Kursu) 1. Başvuru Şartları: a. Yüksekokul mezunu olmak. (Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmen ve diğer personel.) b. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. 2. İstenen belgeler. a) Başvuru formu. b)Sürücü belgesi. c)Yüksekokul diploması sureti. d)Katkı payı yatırıldığına dair dekontu. e)Bir adet fotoğraf. f)Nüfus cüzdan fotokopisi. g)Görev yeri belgesi

d) Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğretici Yetiştirme Kursa Kabul Koşulları a-T.C.vatandaşı olmak. b-18 yaşını bitirmiş olmak. c-En az ilköğretim mezunu olmak. d-Sağlık durumu öğreticilik yapmaya elverişli olmak. e-Halk oyunlarını yaptığını,en az bir yöre oyunu oynadığını belgelendirmek. Kurs Kaydında İstenilen Belgeler: 1-Nüfus Cüzdan sureti 2-Öğrenim belgesi 3-Oyunculuğunu veya öğreticiliğini belirtir belgeler.

15 DAKİKA

Müdür Yardımcıları

Ali ACAR

5

Milli Eğitim Bakanlığı Denetim ve Gözetimde kurs açılma talebi (Kamu kurum ve kuruluşları ile)

1-Kurs açacak kuruluşun, görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlık alanlarında bu tür faaliyette bulunabileceklerine ilişkin yasa, tüzük ve yönetmeliklerinde hükümler bulunduğuna ilişkin belge, 2-Kurs Açılmasına Yetki Verildiğine İlişkin Onay/Yönetim Kurulu Kararı 3-Kurs Binası Kurum/Kuruluşun malı değil ise kiralık veya bedelsiz tahsisine dair protokol/sözleşme 4-Resmî olmayan kurs binaları için Bayındırlık ve İtfaiye Raporları 5- Çalıştırılacak öğretmen, öğretici ve diğer personele ait iş gördürme sözleşmesi 6-Yönetici ve Öğretici belgeleri (Nüfus Cüzdanı Örneği, diploma, gördüğü kurslara ait belge, ikamet belgesi, onay, sözleşme, taahhütname, sabıka kaydı, sağlık raporu) 7-Görevlendirilecek personel kamuda görevli ise resmî görevlendirme yazısı

20 GÜN

Müdür Yardımcıları

Esat ARIKAN

6

Kamu Kurum Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliğinde kurs açılma talebi

1-Kurs Talep yazısı

2-Kursiyer Listesi

3- Protokol

7GÜN

Müdür Yardımcıları

Ali ACAR

7

Kursiyerin

Belge/Sertifika Kaybetmesi Durumunda

Kursiyerin yeni Belge/Sertifika

Talebi

1-Dilekçe

2-Nüfus Cüzdanı

10 DAKİKA

Müdür Yardımcıları

Esat ARIKAN

8

Öğrenci Belgesi veya Diploma Talebi

-Form Dilekçe.2-( Mesleki açık öğretim lisesi Mesleki Eğitimi Tamamlama) yüz yüze eğitim gören öğrencilere ASKERLİK TECİLİ için EK-G Belgesi)

10 DAKİKA

Müdür Yardımcıları

Esat ARIKAN

9

Açık İlköğretim Okulu,Açık lise ve Açık Meslek Lisesine Kayıt.

1-Öğrenim Belgesi(Diploma aslı/tasdikname aslı), 2-Nüfus Cüzdanı, 3-(Bir)1 adet fotoğraf ve bakanlığımızca belirtilen kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

10 DAKİKA

Müdür Yardımcıları

Esat ARIKAN

10

Okur-yazar olup da okuryazarlık belgesi olmayan vatandaşlar için sınav yapılması.

1-Dilekçe

2-Nüfus Cüzdanı ve sureti

10 GÜN

Müdür Yardımcıları

Ali Rıza İLHAN

11

Halk Eğitimi Merkezi Yetişkinlere Yönelik I. ve II. Kademe Okuma Yazma Kurslarına Kayıt İşlemleri

1- TC Kimlik Numarası
2- Birinci kademe okuma-yazma belgesi

15 DAKİKA

Müdür Yardımcıları

Ali Rıza İLHAN

12

Halk Eğitim Merkezinde Bireysel Okur Yazarlık Öğrenme Sonucunu Belgelendirme

Dilekçe

20 DAKİKA

Müdür Yardımcıları

Ali Rıza İLHAN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : Okul Müdürü

İsim : Adnan ÖZDEMİR

Unvan : Müdür

Adres : Liman mahallesi 33.Sok.No:16

Tel : 2596120

Faks : 2596121

e-Posta : 970097@meb.k12.tr

İkinci Müracaat Yeri :İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim : Erdem KAYA

Unvan : İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres :Öğretmen Evleri Mah. 901. Sk. No:7 K:4

Tel : 2299485

Faks : 2299486

e-Posta : konyaalti07@meb.gov.tr

 
   

 

Yayın: 2012-12-06 - Güncelleme: 2014-05-28 18:19:08 - Görüntülenme: 899