Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANTALYA / KONYAALTI - Halk Eğitimi Merkezi

Çalışma Takvimi

Çalışma Takvimi

ANTALYA İLİ / KONYAALTI İLÇESİ

 KONYAALTI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

2013- 2014

 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 

ÇALIŞMA PLANI

( Tam Gün Tam Yıl )

 

 

Okul Müdürü                                                 : Adnan ÖZDEMİR

Müdür Yardımcıları                                         : Ali ACAR, Ali Rıza İLHAN,

                                                                     Esat ARIKAN (Açıköğretim)

Memur                                                         : Şenol KARAGÖZ

Hizmetli                                                       : -------

 

İLETİŞİM

Tel & Faks          : 259 61 20 & 259 61 21

Web site            : http://www.konyaaltihem.meb12.tr

e-posta              : konyaaltihem07@gmail.com

 

Amacımız

* Toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak,

* Herkesin katılabileceği,

* Kişilerin hayat boyu yararlanabileceği şekilde kurslar düzenlenmek,

* Genel faaliyetler programlamak

* Hizmet ve mal üretimi yaparak hem kursiyerleri gerçek üretim ortamında eğitmek hem de ekonomiye katkıda bulunmak.

 

Hedef Kitlemiz:

 • Okuma –yazma bilmeyenlerle, temel eğitim eksikliği olanlar, herhangi bir nedenle örgün eğitime devam etmeyenler,
 • Örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış olanlar,
 • Herhangi bir örgün eğitim kurumunu bitirmiş olanlar,
 • Örgün eğitime devam ederken arta kalan boş zamanlarını değerlendirmek isteyenler.
 • Örgün öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerilerini tamamlamak, yenilemek geliştirmek isteyenler
 • Herhangi bir işe başlayacak olanlar,
 • Herhangi bir işte çalışanlar,
 • Yaşlı ve emekliler,
 • Yasal kısıtlılık altında bulunanlar,
 • Dış ülkelere çalışmaya ve öğrenime gidecekler,
 • Köyden kente göç edenler ,
 • Özel eğitim gerektiren kişiler
 • Açık ve gizli işsizler,
 • Özel ve kamu kurum kuruluşlarında çalışanlar
 • Mesleklerinde ilerlemek isteyenler,
 • Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işini kaybetme riski taşıyanlar

 

GENEL HEDEFLER:

 Anayasa, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi için planlı kalkınma hedefleri doğrultusunda toplumun özellikleri ve ihtiyaçlarına göre bireylere,

 • Millî bütünleşmeyi güçlendirici ve yurttaşlık görevini bilinçli olarak yapmalarını sağlayıcı, demokrasiyi güçlendirici, kişilerin düşüncelerini, kişiliklerini ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak,
 • Tam Gün Tam Yıl Uygulaması Çerçevesin de fiziki kapasiteden azami derecede yararlanmak amacıyla hafta içi 18.00’den sonra hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatilleri dahil olmak üzere 07:00-24:00 saatleri arasında eğitim yaparak halka hizmet vermek.
 • Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak,
 • Çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak,
 • Bilişim teknolojisi kullanılarak yaygın eğitim alanında AB projeleri yapmak, hazırlanan projelere proje ortağı olarak katılmak,
 • Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak öğretilmesi, kullanılması ve yaygınlaştırılması yönünde yurt içi ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı için öğretim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Toplumun kalkınmasında kamu, özel ve yerel kaynaklar harekete geçirilerek kalkınma projelerine halkın katılımını sağlayıcı önlemler almak,
 • Millî kalkınmayı destekleyici, toplumsal projelerin başarıya ulaşması için eğitim etkinliklerini düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,
 • Millî kültür değerlerinin korunması, dünya kültürüne açık olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak,
 • Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışmaya yönelik alışkanlıklar kazandırmak,

Tarım, endüstri ve hizmet sektöründeki yeni teknolojilerin tanıtılmasına, meslek oryantasyonuna, yeni hizmet alanlarının geliştirilmesine, işsiz ya da farklı bir iş kolunda çalışmak isteyenlerin istihdamını sağlayıcı ve çalışanların hayat seviyelerini yükseltici beceriler kazanmalarına yardımcı olmak,

 • Makine Mühendisleri işbirliği ile iş makineleri kullanım kursları açarak sektörde eksikliği duyulan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak
 • Bu konuda gelen istekleri değerlendirerek yıl içerisinde kurslar planlamak.
 • Yöresel özelliklere ve ihtiyaçlara göre eğitim-öğretim, üretim, istihdam, pazarlama ve örgütlenmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Kırsal kesimden göç edenlerin kent kültürüne uyum sağlamalarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak,
 • Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak için meslekî ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak, bunun için:
 • Hastanelerde yatan hastaların tedavilerine destek olacak kursları hastane içerisinde açmak.
 • Mesleklerinde hizmet içi eğitim vermek ve çeşitli mesleklerde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma imkânı sağlamak, Bunun için:
  • Esnaf ve sanatkârlar odaları. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Belediyeler, Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar düzenleyerek özellikle bilgisayar gibi çağımızda her mesleğin yapılmasında gerekli olan kursları açmak
 • Sağlık kuruluşları ve alan uzmanlarının iş birliğinde halk sağlığının korunması, aile planlaması, sivil savunma, sağlıklı beslenme ve barınma, iyi bir üretici ve bilinçli bir tüketici olma niteliğini kazandırıcı çalışmalar yapmak, Konferans ve seminerler düzenlemek,
 • Serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânları sağlamak,
 • Özel eğitim gerektiren, gelişim özelliklerine dayalı bireysel yeterlilikleri doğrultusunda okuma-yazma öğretmek, eğitimlerini tamamlatmak, bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
  • Bilgisayar, Masörlük, Kuaförlük, Aşçılık, İş Makineleri Kullanımı,  Ev Mefruşatı,Çocuk Bakım elemanı,  başta olmak üzere birçok meslek dalın da  mesleki ve teknik kurslarının açılması.
 • Toplumda okuma alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen ulusal kampanyaları bölgemizde yürütmek.

 

 

2012-2013 SONUÇLARI:

Bu eğitim öğretim yılında:

 • Alan Çalışmaları yapılarak
  • Genel Kurslardan:

 

ANTALYA / KONYAALTI  KONYAALTI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜ

2010-2011 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GENEL FAALİYET RAPOR ÖZETİ

Sıra No

Faaliyetler

Planlananlar

Gerçekleşenler

Gerçekleşme Oranı(%)

1

Genel Kurslar

130

152

116

2

Mes.veTek.Kurslar

90

119

132

3

Okuma-Yazma Kurs.

5

7

140

4

Konferans-Seminer

6

6

100

5

Sergi

7

7

100

6

Kermes

1

1

100

 

 

ANTALYA / KONYAALTI  KONYAALTI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL KURSLAR RAPOR ÖZETİ

2012-2013

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

YÜZDELİK ORAN

İLÇE ADI

Kurs

Kursiyer

Kurs

Kursiyer

Kurs Sayısı (%)

Kursiyer Sayısı (%)

KONYAALTI

130

3000

152

4077

116

135

 

 

ANTALYA / KONYAALTI  KONYAALTI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ VE TEKNİK KURSLAR RAPOR ÖZETİ

2012-2013

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

YÜZDELİK ORAN

İLÇE ADI

Kurs

Kursiyer

Kurs

Kursiyer

Kurs Sayısı (%)

Kursiyer Sayısı (%)

KONYAALTI

90

1680

119

2695

132

160

 

ANTALYA / KONYAALTI  KONYAALTI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜ

OKUMA-YAZMA KURSLARI RAPOR ÖZETİ

2012-2013

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

YÜZDELİK ORAN

İLÇE ADI

Kurs

Kursiyer

Kurs

Kursiyer

Kurs Sayısı (%)

Kursiyer Sayısı (%)

KONYAALTI

5

15

7

32

140

213

 

 

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAM GÜN TAM YIL UYGULAMA SONUÇLARI

 

UYGULAMADAN YARARLANANLAR: Kız:  4725                Erkek: 2079

 UYGULAMA KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER: Çocuk Bakım Elamanı, Bilgisayar, Takı Tasarım, Aşçı Çırağı, Yaş Pasta Yapımı, Masör-Masöz, Spa yöneticiliği Halk Oyunları, Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme, Metal Çiçek Yapımı, Diksiyon, Bağlama, Evde Çocuk Bakımı, Avcılık, Yaşlı Refakatçisi, Yabancı Dil, Futbol, Tekvando,  Step Aerobik, Yabancı Diller, Kuaförlük, cilt bakım, Seramik vb.

 

 • Okul ve Kurumların fiziki imkanlarını kullanarak 18.00 dan sonra açılan kurslarımızın toplam saati: 9184 saattir.
 • Okul ve Kurumların fiziki imkânlarını kullanarak Cumartesi ve Pazar açılan kurslarımızın toplam saati: 4435 saattir.
 • Kurumumuz bünyesindeki Merkez dersliklerimizde saat: 18.00 dan sonra açılan kurs saati toplamı: 952 saattir.
 • Kurumumuz bünyesindeki (Merkez) dersliklerinde Cumartesi ve Pazar açılan kurs saati toplam: 450 saattir.
 • Okul ve Kurumların fiziki imkanlarını kullanılarak  açılan ve devam eden yaz dönemi kurslarımızın toplam saati: 3927 saattir.

 

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 Genel Kurslar: 135 adet kurs açıp, 3100 kursiyeri eğitmek,

 

ANTALYA / KONYAALTI  KONYAALTI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜ

2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI HEDEFLENEN KURS PLANI

Sıra No

Faaliyetler

Planlananlar(hedef)

Kursiyer sayısı

1

Genel  Kurslar

135

3100

 

Model Uçak Yapımı, Bilgisayar Sistem Bakım Onarımcısı, Bilişim Teknolojileri Donanım, Grafik ve Animasyon, İnternet ve E Posta Yönetimi, Ofis Programları Kullanımı, Temel Bilgisayar Okur-Yazarlığı, Web Tasarımcısı, Aile Çocuk Eğitim Programı (0-6 Yaş Benim Ailem), Anne ve Çocuk Eğitim Programı (5-6 Yaş Açep), Benim Ailem / Aile İçin Temel Eğitim 0-6 Yaş,  Basit Nakış İğne Teknikleri, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Çeyiz Ürünlerini Süsleme, Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama, Dekoratif Örtü ve Kılıflar Dikimi, Ebru, Elde Antep İşi, Elde Kurdele İşi, Elde Türk İşi, Geleneksel El Nakışları, Kasnak Sallayarak Makine Nakışları, Kilim Dokuma Yapma, Kırkyama, Makine Nakışları, Makinede Aplike, Nevresim Takımları Dikimi, Özel Perdeler Hazırlama, Perde Hazırlama, Salon Takımları Dikimi, Şiş Örgü Çanta Yapma 1, Şiş Örgü Şal Örme, Şiş Örgü Şapka Örme 1, Takılar(Misinalı-Çivili-Örme-Düğümlü), Taş Bebek Yapma, Tezhip Yapımı, Tül ve Katlamalı Perde Hazırlama, Zikzak Makine Nakışları, Çocuk Üst Giysileri Dikimi – 2, Çocuk Üst Giysileri Dikimi -1, Giyim Aksesuarları Dikimi, Kadın Üst Giysileri Dikimi -1, Kadın Üst Giysileri Dikimi -2, Kadın Üst Giysileri Dikimi -3, Kadın Üst Giysileri Dikimi -4, Kadın Üst Giysileri Dikimi -5, Diksiyon, Hızlı Okuma, Seviye Belirleme Sınavlarına Hazırlık, Girişimcilik Kursu, Enstrüman  Öğretimi Bağlama Kursu, Enstrüman Öğretimi Bağlama Kursu 2, Enstrüman Öğretimi Gitar Kursu, Enstrüman Öğretimi Keman Kursu, Türk Halk Oyunları Kursu (Her Yöre İçin Ayrı), Türk Halk Oyunları Usta Öğreticiliği Kursu,  Resim, Resim Sulu Boya Tekniği, Aerobik , Avcı Eğitimi, Satranç, Tenis, Voleybol, Almanca Kursu (İlk Kademe), Almanca Kursu (Orta Kademe), Arapça Kursu (İlk Kademe), İngilizce, İngilizce  Kursu (İleri Kademe),  İngilizce  Kursu (İlk Kademe), İngilizce  Kursu (Orta Kademe), İngilizce Çeviri, Pratik İngilizce 1, Pratik İngilizce 2, Pratik İngilizce 3, Rusça Kursu (İleri Kademe), Rusça Kursu (İlk Kademe), Rusça Kursu (Orta Kademe) ve talep olunan e - otomasyon sistemindeki tüm kurslar.

 

Mesleki ve Teknik Kurslar: 95 adet kurs açıp, 1750 kursiyeri eğitmek

 

ANTALYA / KONYAALTI   KONYAALTI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜ

2010-2011 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI HEDEFLENEN KURS PLANI

Sıra No

Faaliyetler

Planlananlar(hedef)

Kursiyer sayısı

1

Mes.veTek.Kurslar

95

1750

 

Ahşap Boyama, Araştırma Teknikleri, Arıcılık, Aşçı Çırağı, Aşçı Yardımcısı, Bağlama-2, Bağlama-3, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayar Destekli Proje Çizimi, Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım, Bilgisayar Kullanımı (Bilgisayar İşletmenliği - Operatör), Cilt Bakımı, Cilt Bakımı ve Temel Makyaj, Çevre Koruma, Çocuk Bakım Elemanı, Dekoratif Ahşap Süsleme, Direksiyon Eğitimi Usta Öğretici, Ebru, Ebru Yapımı,   Emlak Danışmanlığı, Fotoğraf Çekim Elemanı, Föncü, Girişimcilik, Gitar Seviye 2, Giysi Tadilatçısı, Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlama, Gümüş Takı İşlemeciliği, Güzellik Hizmetleri Elemanı, Havuz Bakım Elemanı,Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye), İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, İş Hayatında İletişim, İş Organizasyonu, İş ve Sosyal Hayatta İletişim, Keman Seviye 2, Kişisel Gelişim, Kuaför,  Manikürcü, Masör-Masöz, Mesleki  Almanca (Konaklama), Mesleki İngilizce (Konaklama), Mesleki Rusça (Konaklama), Meyve Yetiştiricisi, Minyatür Yapımı, Mis Sabun Yapımı, Modern Danslar, Ön Muhasebe, Pastacı Çırağı, Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme, Reyon Şefi, Satış Görevlisi, Sebze Yetiştiricisi, Sekreterlik,Sosyal Hayatta İletişim, Temel Muhasebe, Temel Sekreterlik Hizmetleri,  Üç Boyutlu Şekillendirme, Vitraycı, Yağlı Boya Resim, Yaşlı Refakatçisi, Yüz ve Vücut Masajı ve talep olunan e - otomasyon sistemindeki tüm kurslar.

 

Okuma Yazma Kursları 6 adet kurs açıp, 16 kursiyeri eğitmek

 

ANTALYA / KONYAALTI  KONYAALTI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜ

2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI HEDEFLENEN KURS PLANI

Sıra No

Faaliyetler

Planlananlar(hedef)

Kursiyer sayısı

1

Okuma-Yazma Kurs.

6

16

 

Kurs dışı sosyal ve kültürel etkinlikler: 13 adet etkinlik gerçekleştirmek ve

Yaklaşık 1300 kişiyi bu etkinliklerden faydalandırmak,

 

ANTALYA / KONYAALTI  KONYAALTI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜ

2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI HEDEFLENEN  KURS DIŞI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Sıra No

Faaliyetler

Planlananlar

Hedef Katılımcı Sayısı

1

Konferans-Seminer

7

400

2

Sergi

8

810

3

Kermes

1

120

 

 • Yapılan çalışmaları tanıtmak için:
  • Web sitemizi güncel tutmak, geliştirmek
  • Tanıtım Kitapçığı Hazırlamak.
  • Bölgesel radyo ve televizyon kanallarında kurslar ve diğer faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermek
  • Yazılı basında kurslar ve diğer faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirici haberler çıkmasını sağlamak.
 • Okul Aile Birliğimizin gelirlerini artırarak verilen hizmetlerin kalitesinin artması, yaygınlaşması, Genel faaliyetlerin çoğalması, maddi durumundan dolayı eğitim olanağından yararlanamayanlara olanaklar sağlanması yönünden titiz, tutumlu şekilde harcanmasının sağlanması.
 • Halk Eğitimi Merkezi  binasının donanımını geliştirmek  için çalışmalar yapmak.
 • Personelin mesleki ve kültürel gelişimlerini sağlamak üzere bakanlığımızca protokolleri yapılmış kuruluşların planladığı seminerlere katılımlarının sağlanması.
 • Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak daha geniş kesimlere hitap etmek.
 • Modüler Sistemin İdareci ve Öğretmenlere  kavratılması.
 • Modüler sisteme uygun yerel düzeyde programlar uygulanacak.

 

İLKELER: Millî eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri ile Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yaygın eğitim hizmetlerinin ilkeleri şunlardır:

 

a) Herkese açıklık: Herkesin yararlanabileceği biçimde yürütülür ve özel eğitim gerektiren bireyler için özel önlemler alınır.

b) İhtiyaca uygunluk: Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

c) Süreklilik: Bireylerin hayat boyu yararlanabilecekleri biçimde düzenlenir.

d) Bilimsellik: Her derece ve türdeki program ve uygulamalar, bilimsel araştırmalara dayalı olarak sürekli geliştirilir ve yenilenir.

e) Planlılık: Kalkınma planları hedeflerine uygun şekilde, eğitim-öğretim, üretim, insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınarak üretkenliğe ağırlık verilecek biçimde planlanır.

f) Yenilik ve gelişmeye açıklık: Programlar, öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ders araç-gereç, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, çevrenin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir.

g) Gönüllülük: Bireyin ve toplumun çalışmalara isteyerek katılımları esas alınır. Sivil toplum kuruluşlarının yaygın eğitim etkinliklerine katılımlarının desteklenmesi ve özendirilmesi, yetki ve sorumluluklarının paylaşılması, merkez ile ailenin iş birliği, kulüpler, gönüllü çalışma grupları ve benzeri oluşumlara çalışma imkânı verilir.

h) Malî destek: Halk Eğitim kursları ve etkinlikler ücretsizdir. Gerçek ve tüzel kişiler, etkinliklere gönüllü olmak şartıyla aynî ve nakdî katkıda bulunabilirler. Aynî katkılar tamamıyla bağış şeklinde olabileceği gibi karşılıksız olarak belli bir etkinlik dönemi içinde kullanım şeklinde de olabilir.

ı) Her yerde eğitim: Amaçlar, düzenli ve programlı olarak yalnız kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda değil aynı zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilir.

j) Bütünlük: Örgün eğitim ile birbirlerini tamamlayacak ve destekleyecek, gerektiğinde aynı nitelikleri kazandırabilecek biçimde, her türlü imkânlarından yararlanabilecek bir bütünlük içerisinde düzenlenir.

k) Eş güdüm: Aynı alanda hizmet yürüten çeşitli kamu, özel ve gönüllü kurumlar arasında eş güdüm ve iş birliği sağlanarak hizmetlerde etkililik ve verimlilik artırılır. Bu etkinlikler, millî eğitimin amaçlarına uygunluk yönünden denetlenir.

 

 

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAYGIN EĞİTİM BÖLÜMÜ ÇALIŞMA PLANI(AYLARA GÖRE YAPILACAK ÇALIŞMALAR)

 

EYLÜL 2013

 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı için görevlendirilecek öğretmenlerin belirlenmesi ve göreve başlaması.(1 Ağustos -30 Ağustos aylarında duyurusu yapılarak müracaat eden usta öğreticiler)
 2. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı kursiyer Ön kayıtlarının başlaması.
 3. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip  edilmesi.
 4. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, İlçe MEM’ e bildirilmesi.
 5. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili  çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.
 6. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.
 7. Modüler Kurslarla İlgili Seminer Yapılması
 8. Okuma yazma 1 ve 2. kademe kursları ile ilgili alan çalışmalarının başlatılması ve kurs yerlerinin belirlenmesi.
 9. Büyükşehir Belediyesi Asmek ve Konyaaltı belediyesi Konsem kurslarının öğretmen ve modül uygunluğunun incelenerek  kurs numaralarının verilmesi.
 10. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi.
 11. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması
 12. Okuma Yazma 1.  Kademe sertifika sınavlarının Yapılması
 13. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların ( II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı, Avcı Eğitimi ) (Talep Olması Halinde), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin  onaylarının alınması
 14. Bütçe  işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin  bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.
 15. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.
 16. Müdür yardımcılarının görev bölümlerinin yapılması ve tebliği
 17. Müdür yardımcılarının yıllık çalışma planlarının alınması.
 18. Sene Başı  öğretmenler kurulunun yapılması, komisyon, kurul ve kulüplerin oluşturulması
 19. Alan çalışmalarının  başlatılması.
 20. Dünya okuma Yazma Gününün kutlanması
 21. Halk eğitimi planlama komisyonu toplantısı ve kararların uygulamaya konması
 22. Açılacak kurslar ve kurs türlerinin tespiti.
 23. Yeni öğretim yılı ile ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi.
 24. Yeni eğitim ve öğretim yılı için, merkezimizde açılması planlanan kurslarından programı olmayan kursların programlarının hazırlatılması için komisyon oluşturulması.
 25. Öğretmen, öğretici ve usta öğreticilerin kurslar başlayıncaya kadar yapacakları alan çalışması, plan hazırlıkları gibi işlerin planlanması.
 26. Öğretmenlerin yıllık planlarının yapılması sağlayarak, dosyalanıp denetime hazır hale getirilmesi.
 27. Bu yıl içerisinde açılacak kursların planlanmasının yapılması.
 28. Kursların duyuruların yapılması (El ilanları basılıp dağıtılması, pankart, radyo, TV gibi basın araçlarından da yararlanılması.)
 29. Merkezde açılacak kursların planlanıp kayıtlarının yapılması.
 30. Kurum Taşınır malların kontrolünün   yapılması.
 31. Eylül 2013 ayı Tüketim malzemelerinin sarf işlemlerinin yapılması
 32. Kurslarda   kullanılacak  makine, ütü, masa, sandalye vb. malzemelerin  bakım,onarım ve  tamirlerinin    yapılıp  işler  duruma getirtilmesi.
 33. İhtiyaç duyulacak malzemeleri tespiti  yapılıp  imkanlar doğrultusunda alımının yapılması.
 34. Bina  ve  dershanelerin  genel   temizliğinin  yaptırılarak  hizmete   hazır  duruma getirilmesi.
 35. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması
 36. Halk eğitimi merkezinde görevlendirilen öğretmen ve öğreticilerin görevlendirmelerine ait onayların alınması,
 37. Merkezin  nöbet programlarının yapılarak ilgililere duyurulması.
 38. Merkez dışında kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde açılacak kursların protokollerinin yapılması
 39. Kadrosuz çalışan personelin SGK işlemlerinin yapılması.
 40. Kadrolu ve kadrosuz çalışan personelin ek ders işlemlerinin yapılması
 41. Okullar Hayat Olsun Projesiyle ilgili okullardan gelen form doğrultusunda bilgilerin e-yaygın sisteme işlenmesi

 

EKİM  2013

 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.
 2. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, İlçe MEM ‘e bildirilmesi.
 3. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların ( II. Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı,Avcılık vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin   onaylarının alınması
 4. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili  çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.
 5. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.
 6. Büyükşehir Belediyesi Asmek Konyaaltı belediyesi Konsem  kurslarının takibi ve denetlenmesi
 7. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi
 8. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması
 9. Okuma Yazma 1. Kademe sertifika sınavlarının Yapılması
 10. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.
 11. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.
 12. Okul Aile birliği genel kurulunun yapılması
 13. Kulüp çalışmalarının takibi.
 14. Görevlendirilen öğreticilerin görevlendirmelerine ait onayların alınması,
 15. statistik bilgilerinin İlsis’e işlenmesi,
 16. Bütçe durumlarının gözden geçirilmesi   sigorta, eczane, hastane, PTT, elektrik, su telefon ve benzeri ödemelerin ödenek çerçevesinde yapılması.
 17. Merkezin nöbet  programlarının yapılarak ilgililere duyurulması.
 18. Yıllık seminer ve konferans programlarının yapılması
 19. İl Halk Eğitimi Planlama ve işbirliği Komisyonu toplantısına katılma
 20. Taşınır İşlem Ekranından Tif işlemlerinin yapılması
 21. Kurslara   ihtiyaç   duyulan  malzemelerin (ütü, nakış  makinesi , sandalye, dolap  vs.) tespit  edilerek  ilgililere   bildirilmesi.
 22. Bilgisayar, fotokopi  ve  faks  makinelerinin  yıllık  bakımının   yapılması.
 23. Merkezimiz memurlarının görev bölümlerinin değerlendirilmesi
 24. Kursiyer isim listelerinin hazırlanarak  sınıf düzenlerinin tanzimi.
 25. Cumhuriyet bayramı hazırlıklarının yapılması.
 26. Merkez dışında kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde açılacak kursların protokollerinin yapılması
 27. Kadrosuz çalışan personelin SGK işlemlerinin yapılması.
 28. Kadrolu ve kadrosuz çalışan personelin ek ders işlemlerinin yapılması.
 29. Okullar Hayat Olsun Projesiyle ilgili okullardan gelen form doğrultusunda bilgilerin e-yaygın sisteme işlenmesi
 30. Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı.

 

KASIM 2013

 1. Kursiyer  devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.
 2. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak, İlçe MEM’e bildirilmesi.
 3. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili   çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi. Ödenek   durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.
 4. Okuma Yazma 1. Kademe sertifika sınavlarının Yapılması
 5. Büyükşehir Belediyesi Asmek Konyaaltı belediyesi Konsem kurslarının takibi ve denetlenmesi.
 6. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi.
 7. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması
 8. Bütçe  işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin  bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.
 9. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.
 10. Kulüp çalışmalarının takibi.
 11. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.
 12. Atatürk haftasının öneminin tanıtılması.
 13. Öğretmenin eğitim öğretim  dünyamızdaki  yerinin kursiyerlerimize anlatılması.
 14. Okul panolarının tanzimi.
 15. 10 Kasım Atatürk ‘ü anma programının yapılması ve uygulanması.
 16. 24 Kasım öğretmenler gününün kutlanması.
 17. Demirbaş  numarası   olmayan  malzemelerin  tespiti  yapılıp  numaralandırması.
 18. Odalara   asılan  demirbaş   listelerinin  gözden   geçirilmesi.
 19. Ambar  ve depoların  gözden geçirilerek temizlettirilmesi.
 20. Merkezin nöbet programlarının yapılarak ilgililere duyurulması.
 21. Kadrosuz çalışan personelin SGK işlemlerinin yapılması.
 22. Kadrolu ve kadrosuz çalışan personelin ek ders işlemlerinin yapılması.
 23. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların ( II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı,Avcılık vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin   onaylarının alınması.
 24. Okullar Hayat Olsun Projesiyle ilgili okullardan gelen form doğrultusunda bilgilerin e-yaygın sisteme işlenmesi


ARALIK 2013

 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.
 2. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak,İlçe MEM’e bildirilmesi.
 3. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili  çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi. Ödenek durumunun gözden geçirilerek genelge doğrultusunda harcamanın yapılması.
 4. Okuma Yazma 1. Kademe sertifika sınavlarının Yapılması
 5. Büyükşehir Belediyesi Asmek Konyaaltı belediyesi Konsem kurslarının takibi ve denetlenmesi
 6. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi
 7. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması
 8. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.
 9. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.
 10. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.
 11. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların ( II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı,Avcılık vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin   onaylarının alınması.
 12. Merkez dışında kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde açılacak kursların protokollerinin yapılması
 13. Kadrosuz çalışan personelin SGK işlemlerinin yapılması.
 14. Kadrolu ve kadrosuz çalışan personelin ek ders işlemlerinin yapılması
 15. Okullar Hayat Olsun Projesiyle ilgili okullardan gelen form doğrultusunda bilgilerin e-yaygın sisteme işlenmesi

 

OCAK 2014

 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.
 2. Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı.
 3. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak,İlçe MEM’e bildirilmesi.
 4. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili  çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.
 5. Okuma Yazma 1.Kademe sertifika sınavlarının Yapılması
 6. Büyükşehir Belediyesi Asmek Konyaaltı belediyesi Konsem kurslarının takibi ve denetlenmesi
 7. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi
 8. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması
 9. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.
 10. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.
 11. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.
 12. Bütçe teklif çizelgelerinin Bakanlığa gönderilmesi
 13. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatili.
 14. 2. Dönem kurslarının  planlanması kayıtlarının başlatılması.
 15. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların ( II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı,Avcılık vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin   onaylarının alınması.
 16. Merkezin nöbet programlarının yapılarak ilgililere duyurulması.
 17. Kadrosuz çalışan personelin SGK işlemlerinin yapılması.
 18. Kadrolu ve kadrosuz çalışan personelin ek ders işlemlerinin yapılması.
 19. Okullar Hayat Olsun Projesiyle ilgili okullardan gelen form doğrultusunda bilgilerin e-yaygın sisteme işlenmesi

 

 ŞUBAT 2014

 1.  Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.
 2. II.Dönem Öğretmenler Kurulu toplantısının yapılması
 3. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak,İlçe MEM’e bildirilmesi.
 4. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili  çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.
 5. Okuma Yazma 1.  Kademe sertifika sınavlarının Yapılması
 6. Büyükşehir Belediyesi Asmek Konyaaltı belediyesi Konsem kurslarının takibi ve denetlenmesi
 7. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi
 8. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması
 9. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.
 10. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.
 11. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.
 12. 2. Dönem kurs kayıtlarının onaylarının alınması ve kursların başlatılması
 13. Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı.
 14. İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısının yapılması
 15. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların ( II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı,Avcılık vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin   onaylarının alınması.
 16. Merkezin nöbet programlarının yapılarak ilgililere duyurulması.
 17. Kadrosuz çalışan personelin SGK işlemlerinin yapılması
 18. Kadrolu ve kadrosuz çalışan personelin ek ders işlemlerinin yapılması
 19. Okullar Hayat Olsun Projesiyle ilgili okullardan gelen form doğrultusunda bilgilerin e-yaygın sisteme işlenmesi

 

MART 2014

 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.
 2. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak,İlçe MEM ‘e bildirilmesi.
 3. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili  çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.
 4. Büyükşehir Belediyesi Asmek Konyaaltı belediyesi Konsem kurslarının takibi ve denetlenmesi
 5. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi
 6. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması
 7. Okuma Yazma 1.Kademe sertifika sınavlarının Yapılması
 8. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.
 9. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.
 10. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.
 11. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların ( II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı,Avcılık vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin   onaylarının alınması.
 12. Merkezin nöbet programlarının yapılarak ilgililere duyurulması.
 13. Kadrosuz çalışan personelin SGK işlemlerinin yapılması.
 14. Kadrolu ve kadrosuz çalışan personelin ek ders işlemlerinin yapılması
 15. Okullar Hayat Olsun Projesiyle ilgili okullardan gelen form doğrultusunda bilgilerin e-yaygın sisteme işlenmesi

 

NİSAN  2014

 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.
 2. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak,İlçe MEM ‘e bildirilmesi.
 3. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili  çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.
 4. Büyükşehir Belediyesi Asmek Konyaaltı belediyesi Konsem kurslarının takibi ve denetlenmesi
 5. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi
 6. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması
 7. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.
 8. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.
 9. Okuma Yazma 1.Kademe sertifika sınavlarının Yapılması
 10. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.
 11. Kursların sergi planlarının yapılması
 12. İl halk eğitimi planlama ve işbirliği komisyonu toplantısının iş ve işlemlerinin yapılması
 13. Bakanlığımız Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile bazı özel şirketlerle yapılan işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili iş ve işlemlerin yapılması
 14. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların ( II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri             kullanımı,Avcılık vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin   onaylarının alınması.
 15. Merkezin nöbet programlarının yapılarak ilgililere duyurulması.
 16. Kadrosuz çalışan personelin SGK işlemlerinin yapılması.
 17. Kadrolu ve kadrosuz çalışan personelin ek ders işlemlerinin yapılması
 18. Okullar Hayat Olsun Projesiyle ilgili okullardan gelen form doğrultusunda bilgilerin e-yaygın sisteme işlenmesi

 

MAYIS 2014

 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.
 2. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak,İlçe MEM’ e bildirilmesi.
 3. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili  çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.
 4. Büyükşehir Belediyesi Asmek Konyaaltı belediyesi Konsem kurslarının takibi ve denetlenmesi
 5. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi
 6. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması
 7. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.
 8. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.
 9. Okuma Yazma 1. Kademe sertifika sınavlarının Yapılması
 10. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.
 11. Mayıs ayında yapılacak il halk eğitimi planlama komisyonu toplantısına ait iş ve işlemlerin yapılması,
 12. İl halk eğitimi planlama komisyonu toplantısına katılım, merkez ve ilçe halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde yapılacak olan yıl sonu sergi programlarının belirlenmesi
 13. Yaz dönemi kurslarının planlanması ve kayıtların başlatılması
 14. Planlanan sergilerin açılması
 15. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların ( II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı,Avcılık vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin   onaylarının alınması.
 16. Merkezin nöbet programlarının yapılarak ilgililere duyurulması.
 17. Kadrosuz çalışan personelin SGK işlemlerinin yapılması.
 18. Kadrolu ve kadrosuz çalışan personelin ek ders işlemlerinin yapılması
 19. 13 Mayıs Birleşmiş Miletler Yetişkin Eğitimi Haftası Kutlaması için 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı  töreni komisyonu ile işbirliği yapılarak iş ve işlemlerin yapılması,
 20. Okullar Hayat Olsun Projesiyle ilgili okullardan gelen form doğrultusunda bilgilerin e-yaygın sisteme işlenmesi

 

HAZİRAN 2014

 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.
 2. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak,İlçe MEM’ e bildirilmesi.
 3. Öğretmenlerin Haziran ayı seminer planlarının hazırlanması
 4. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili  çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi. Büyükşehir Belediyesi Asmek Konyaaltı belediyesi Konsem kurslarının takibi ve denetlenmesi
 5. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi
 6. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması
 7. Okuma Yazma 1. Kademe sertifika sınavlarının Yapılması
 8. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.
 9. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.
 10. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.
 11. Yaz dönemi kurslarının onaylarının alınarak kursların başlatılması
 12. Personelin yıllık izinlerinin planlanması
 13. Kulüplerden çalışma raporlarının alınması
 14. Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Komisyonun Toplantısı.
 15. Öğretmenlerin yıl sonu seminerlerinin yapılması
 16. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların ( II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı,Avcılık vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin   onaylarının alınması.
 17. Merkezin nöbet programlarının yapılarak ilgililere duyurulması.
 18. Kadrosuz çalışan personelin SGK işlemlerinin yapılması.
 19. Kadrolu ve kadrosuz çalışan personelin ek ders işlemlerinin yapılması
 20. Okullar Hayat Olsun Projesiyle ilgili okullardan gelen form doğrultusunda bilgilerin e-yaygın sisteme işlenmesi

 

TEMMUZ 2013

 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.
 2. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak,İlçe MEM’ e bildirilmesi.
 3. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili  çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.
 4. Büyükşehir Belediyesi Asmek Konyaaltı belediyesi Konsem kurslarının takibi ve denetlenmesi
 5. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi
 6. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması
 7. Okuma Yazma 1. Kademe sertifika sınavlarının Yapılması
 8. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.
 9. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.
 10. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.
 11. Tam gün Tam yıl eğitim için teklif yazısının MEM’e gönderilmesi
 12. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların ( II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı,Avcılık vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin   onaylarının alınması.
 13. Merkezin nöbet programlarının yapılarak ilgililere duyurulması.
 14. Kadrosuz çalışan personelin SGK işlemlerinin yapılması.
 15. Kadrolu ve kadrosuz çalışan personelin ek ders işlemlerinin yapılması
 16. Okullar Hayat Olsun Projesiyle ilgili okullardan gelen form doğrultusunda bilgilerin e-yaygın sisteme işlenmesi

 

AĞUSTOS 2014

 1. Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.
 2. Aylık istatistiki bilgilerin hazırlanarak,İlçe MEM’e bildirilmesi.
 3. Merkez ve Mahallelerdeki açılan kurslarla ilgili  çalışmaların ( denetim, alan çalışması, kurs yeri olanakları gibi) devam ettirilmesi.
 4. Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi
 5. Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması
 6. Okuma Yazma 1.  Kademe sertifika sınavlarının Yapılması
 7. Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.
 8. Açık Lise iş ve işlemlerinin bakanlığımızın hazırladığı takvime göre yürütülmesi.
 9. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması.
 10. Kendi özel mevzuatı bulunan kursların ( II Kademe Okuma Yazma, İş makineleri kullanımı,Avcılık vb), kurs bitiminde sınav komisyonuna ilişkin   onaylarının alınması.
 11. Merkezin nöbet programlarının yapılarak ilgililere duyurulması.
 12. Kadrosuz çalışan personelin SGK işlemlerinin yapılması.
 13. Kadrolu ve kadrosuz çalışan personelin ek ders işlemlerinin yapılması
 14. 2014-2015 eğitim öğretim yılı çalışma planlarının hazırlanmaya başlanması
 15. Zafer Bayramı Kutlaması
 16. Okullar Hayat Olsun Projesiyle ilgili okullardan gelen form doğrultusunda bilgilerin e-yaygın sisteme işlenmesi
 17. Görev almak isteyen  Usta Öğreticileri müracaatlarının kabulü

 

                                                                                                            Adnan ÖZDEMİR

                                                                                                                    Müdür

Yayın: 2013-11-05 - Güncelleme: 2014-05-28 18:11:08 - Görüntülenme: 1126